Audyt marketingowy – dlaczego jest potrzebny?

Audyt marketingowy jest badaniem aktualnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy. Obejmuje on cele, założenia, strategie i zasady działania organizacji. Wykorzystywany jest do identyfikacji wszelkich problemów i obszarów, którymi należy się zająć, a także do określenia kierunku działań.

Audyt marketingowy jest doskonałym podejściem do oceny, jak dobrze funkcjonuje Twoja obecna strategia marketingowa. Zbadaj miejsca, w których możesz wprowadzić ulepszenia i stworzyć więcej leadów. Mówiąc inaczej, audyt jest sposobem na zidentyfikowanie dziur marketingowych w Twoich działaniach.

Koncepcje audytu marketingowego

Audyt marketingowy jest narzędziem, który może być wykorzystany do diagnozowania i przewidywania problemów. Audyt marketingowy nie służy jedynie do diagnozowania problemów i sugerowania środków zaradczych. Jest on wykorzystywany przez organizacje o silnej pozycji rynkowej w celu zapewnienia ciągłego postępu. Oczywiście, w przypadku firm, które mają problemy z płynnością finansową, brak realizacji celów jest krytycznym narzędziem diagnostycznym.

Istnieje dwa rodzaje audytów:

  1. Audyt poziomy- bada wszystkie elementy, które są uznawane za działania marketingowe, czyli sekcje marketingu mix. 
  2. Audyt pionowy natomiast bada jedną z części działalności marketingowej dokładnie i dogłębnie.

Od 1959 roku koncepcje audytu marketingowego rozwijają się w szybkim tempie. Kotler zaproponował jedną z metod, którą jest audyt na poziomie systemu. Jest to pewnego rodzaju audyt poziomy. Zakłada się, że audyt będzie podejmowany w sposób zaplanowany i regularny, że ocena będzie uwzględniała model działań marketingowych, że wszystkie aspekty marketingu, a nie tylko te związane z konkretnym problemem, będą dokładnie i holistycznie zbadane.

Z kolei audyt na poziomie działań operacyjnych jest dokładnym badaniem konkretnego aspektu działalności marketingowej.

Z czego składa się audyt marketingowy?

Audyt marketingowy określa, czy plany zostały właściwie opracowane, jak dobrze są realizowane i jak można je ulepszyć. Audyt to rodzaj informacji zwrotnej, która pozwala na korygowanie i ulepszanie działań marketingowych w czasie. Pozwala to na redukcję istniejących dysfunkcji w działach firmy takich jak produkcja, finanse, czy dział prawny.

Audyt marketingowy oparty jest na koncepcji marketingu 5.0. Zakłada ona, że najważniejszą technologią w obecnej reklamie są ludzkie podszywacze, których zadaniem jest budowanie komunikacji i dodatkowej wartości w trakcie podróży klienta. Te nowe technologie są podstawą dzisiejszego marketingu, decydując o tym, kto odniesie sukces w sieci, a kto nie zdobędzie klientów. Ze względu na te cyfrowe postępy, audyt marketingowy obejmuje następujące elementy:

Audyt planu marketingowego 

Zarządzanie marketingiem rozpoczyna się od opracowania strategii marketingowej. Jest ona bezpośrednim produktem wizji, celu i ogólnej strategii firmy. Jej zakres powinien uwzględniać korzyści płynące z otoczenia i wykorzystywać pojawiające się szanse. Jednocześnie musi uwzględniać słabe strony i zagrożenia, ograniczając lub eliminując ich wpływ na realizację celów. Strategia musi być adaptacyjna i pomysłowa, a także zakorzeniona w realiach rynkowych organizacji. Z kolei planowanie będzie bezużyteczne, jeśli nie będzie mu towarzyszyć określenie celów i sposobu monitorowania ich realizacji. W związku z tym kontrola i planowanie są ze sobą nierozerwalnie splecione.

Kontrola strategiczna rozpoznaje możliwości i zagrożenia przedsiębiorstwa, jak również najlepsze podejścia do jego wzmocnienia. Według Mechanta istnieje wiele rodzajów kontroli strategicznej, które można podzielić na kontrolę wyniku (odpowiada na pytanie: “Dokąd chcemy dojść?”) i kontrolę procesu (odpowiada na pytanie: “Jak dojdziemy?”). Co chcemy osiągnąć?) i kontrolę działania (jak chcemy tam dotrzeć? Co mamy z tym zrobić?). 

W celu zwiększenia sprzedaży produktów kontrola strategii marketingowej polega na ocenie potencjału firmy i stopnia jego realizacji. Optymalna strategia opiera się na wykorzystaniu tych szans, które wynikają z rozpoznania luk strategicznych (analiza luk) lub nieprzewidywalności otoczenia i okoliczności do działania.

Audyt środowiska biznesowego 

Audyt rozpoczyna się od badań makro, takich jak wzrost świadomości społecznej na temat problemów, robotyzacja, czy trendy przemysłowe, które dotyczą wszystkich podmiotów w równym stopniu. Wiąże się to również z poszukiwaniem trendów i technologii, które mają potencjał do przekształcenia rynku w dłuższej perspektywie. Drugi to badanie w mikroskali, w którym skupiam się na najbliższym otoczeniu firmy, takim jak klienci, bezpośredni rywale i dostawcy. Poszukuję również zagrożeń, które mogą zakłócić istniejącą równowagę w otoczeniu biznesowym klienta.

Badanie strategii komunikacyjnej marki 

Komunikacja z klientem jest niezbędna do stworzenia spójnego wizerunku marki i pozyskania lojalnych klientów. Przyjrzyj się standardom komunikacji, jakie wysyła Twoja firma i sprawdź, czy są one zgodne z wizerunkiem, jaki chcesz stworzyć. Przeanalizuj i sprawdź skuteczność strategii promocyjnych, kampanii i postów. Oceń poziom sukcesu ustalonych celów, patrząc na dane dotyczące wyświetleń, trafień i sprzedaży. 

Zbadaj wizerunek i markę swojej firmy. 

W ramach audytu marketingowego zbadaj swoją markę i związane z nią wartości. Zbadaj stosowane archetypy, aby ocenić, czy te, które są obecnie używane, stanowią dobrą reprezentację przeciętnego konsumenta. Określ również, w jaki sposób prowadzone są działania employer brandingowe i czy są one reprezentowane w marketingu wewnętrznym i kulturze biznesowej.

Badanie oprogramowania do marketingu internetowego 

Jest to najbardziej kompleksowy aspekt audytu marketingowego, jak również ten, który jest najbardziej bezpośrednio związany z obecną technologią. Zbadaj szczegółowo wszystkie narzędzia, które wykorzystujesz w swojej działalności i upewnij się, że zostały one odpowiednio wdrożone. Przeanalizuj swoje kampanie, komunikację i kanały, biorąc pod uwagę nowości w branży marketingowej oraz własne doświadczenia w takich obszarach jak PPC, SEO i content marketing. W kontekście Twojego biznesu i reklamowanych produktów, zastanów się nad planem sprzedaży i dystrybucji, a także optymalizacją reklamy Twojej firmy. Dowiedz się, które nowoczesne kanały komunikacji mogą pomóc Ci wzmocnić strategię marketingową Twojej firmy.

Audyt marketingowy: zalety

  • lepsze zarządzanie reputacją – odkrywasz, co ludzie mówią o marce, branży i konkurencji, zarządzanie strategią marketingową – pokazujesz kierownictwu i zespołowi marketingowemu, jak budować i wzmacniać poparcie wśród docelowej grupy odbiorców Twojej marki, dostosowanie obecnych działań medialnych do celów i zadań działu i zespołu, zdobycie przewagi konkurencyjnej – dzięki dostosowaniu obecnych działań medialnych do celów i zadań działu i zespołu zdobędziesz przewagę konkurencyjną, lepiej zrozumiesz potrzeby i pragnienia swoich klientów. 
  • ujednolicenie – upewnisz się, że Twój zespół jest zjednoczony i pracuje nad wspólną strategią marketingową, zidentyfikujesz słabsze połączenia w celu wzmocnienia komunikacji i procedur promocyjnych oraz upewnisz się, że Twój zespół pracuje nad wspólnym planem marketingowym. 
  • uzyskasz lepsze zrozumienie rzeczywistego zwrotu z inwestycji (ROI) każdej kampanii. 
  • Długoterminowe planowanie i daty wprowadzenia produktu na rynek mogą zostać poprawione.
  • Zrób listę sugestii do przedyskutowania z menedżerem i innymi członkami działu marketingu.

Dlaczego przeprowadzenie audytu marketingowego jest tak ważne, niezależnie od branży? 

Każda firma w jakiś sposób wchodzi w interakcje z klientami i stara się utrzymać pozytywną reputację. W rzeczywistości oznacza to, że każda firma korzysta z marketingu, który audyt marketingowy może ocenić, poprawić i ulepszyć. Jest to narzędzie, które może być wykorzystywane zarówno przez małe, jak i duże firmy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Specyfika dostarczanych produktów lub sektora jest nieistotna tak długo, jak długo określona jest grupa docelowa dla generowanych towarów lub usług.

Co więcej, audyt marketingowy jest ważnym elementem rozwoju przyszłego biznesu. Jego dokładne założenia pozwalają na wskazanie słabych obszarów firmy oraz wyeksponowanie tych, na które klienci powinni zwrócić uwagę. W efekcie audyt marketingowy może dobrze wpłynąć na kondycję firmy i sprawić, że jej działania będą bardziej spójne i przekonujące dla odbiorców. 

Ponadto audyt marketingowy to rodzaj przewodnika lub poradnika, który okazuje się bardzo przydatny w krytycznych dla organizacji momentach. Pomaga skutecznie zarządzać zespołem marketingowym, gdy zmienia się jego skład, analizować przyjęcie nowej strony internetowej czy identyfikacji wizualnej, a także przezwyciężać kryzysy sprzedażowe czy wizerunkowe.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy