Badania Marketingowe – czym są, jakie są rodzaje i cele?

Praktyka oceny rentowności nowej usługi lub produktu poprzez badanie przeprowadzone bezpośrednio z potencjalnymi klientami jest znana jako badanie rynku, często nazywane “badaniem marketingowym”. Badania rynku umożliwiają przedsiębiorstwu zidentyfikowanie rynku docelowego i uzyskanie komentarzy konsumentów oraz innych danych wejściowych dotyczących ich zainteresowania dobrem lub usługą.

Tego rodzaju badania mogą być prowadzone wewnętrznie, przez samą firmę, lub przez zewnętrzną firmę zajmującą się badaniami rynku. Sondaże, testowanie produktów i grupy fokusowe to realne metody. Zazwyczaj uczestnicy badań otrzymują darmowe próbki produktów lub niewielkie wynagrodzenie w zamian za swój czas. Opracowanie nowego produktu lub usługi wymaga szeroko zakrojonych badań i rozwoju (R&D).

Badania marketingowe pierwotne a wtórne

Weź pod uwagę, że badania rynku mogą mieć charakter jakościowy lub ilościowy, w zależności od prowadzonych badań i tego, czego próbujesz się dowiedzieć o swoim sektorze.

Opinia publiczna jest głównym przedmiotem badań jakościowych, w których bada się odczucia konsumentów na temat towarów znajdujących się obecnie na rynku. Badania ilościowe skupiają się na danych i analizują informacje pozyskane z publicznych źródeł pod kątem istotnych trendów.

Badania pierwotne i wtórne to dwa główne rodzaje badań rynku, które Twoja firma może przeprowadzić, aby zebrać przydatne dane o swoich przedmiotach. Zbadajmy więc te dwie kategorie.

Badania pierwotne

Celem badań pierwotnych jest poznanie faktów z pierwszej ręki na temat rynku i jego konsumentów. Jest to pomocne przy tworzeniu profili nabywców i segmentacji rynku. Badania pierwotne często należą do jednej z dwóch kategorii: badania eksploracyjne lub badania ukierunkowane.

Badania pierwotne eksploracyjne

Ta forma wstępnych badań rynku jest bardziej zainteresowana potencjalnymi problemami, którymi warto zająć się jako zespół, niż mierzalnymi trendami wśród klientów. Zazwyczaj występuje w pierwszym kroku, przed zakończeniem jakichkolwiek badań szczegółowych i może polegać na przeprowadzeniu wywiadów otwartych lub ankiet na małą skalę z poszczególnymi osobami.

Szczegółowe badania pierwotne

Po eksploracyjnych badaniach pierwotnych często następują szczegółowe badania pierwotne rynku, które służą do zagłębienia się w problemy lub możliwości, które organizacja już wcześniej uznała za kluczowe. Dzięki badaniom ukierunkowanym firma może wykorzystać mniejszą lub bardziej skoncentrowaną podgrupę odbiorców do zadawania pytań mających na celu rozwiązanie potencjalnego problemu.

Badanie wtórne

Badania wtórne to proces wyciągania wniosków z wykorzystaniem wszystkich dostępnych informacji i dokumentów publicznych (np. raportów o trendach, statystyk rynkowych, treści branżowych i danych sprzedażowych, które już posiadasz na temat swojej firmy). Badania wtórne są bardzo korzystne przy badaniu Twoich rywali. Twoje wtórne badania rynku będą przede wszystkim należeć do następujących kategorii:

Zródła bezstronne

Podczas prowadzenia wtórnych badań rynku, źródła te zapewniają najwyższą warstwę informacji i są najłatwiej dostępne. Jest w tym wiele wartości i często są one darmowe do znalezienia i oceny. Jedną z najpopularniejszych kategorii źródeł publicznych są statystyki rządowe. U.S. Census Bureau i Bureau of Labor & Statistics to dwie amerykańskie organizacje, które dostarczają użytecznych danych o stanie wielu branż w skali kraju.

Źródła biznesowe

Te źródła często przybierają formę badań rynkowych, które są zbiorami danych zebranych przez firmy badawcze takie jak Pew, Gartner czy Forrester. Pobranie i uzyskanie tych informacji zwykle kosztuje, ponieważ są one tak łatwo dostępne i przenośne.

Źródła wewnętrzne

Źródła wewnętrzne powinny być traktowane z większym uznaniem niż zwykle, jako pomoc w badaniach rynku. Dlaczego? To są informacje rynkowe, które Twoja firma już posiada!

Możesz wnioskować o tym, czego mogą teraz pragnąć Twoi klienci, korzystając ze statystyk takich jak średni przychód ze sprzedaży, wskaźniki utrzymania klientów i inne informacje historyczne dotyczące kondycji istniejących i nowych klientów. Po omówieniu tych szerokich kategorii badań rynku, przejdźmy do szczegółów i zbadajmy różne rodzaje badań rynku, które można podjąć.

Rodzaje badań marketingowych

Jak więc wyglądają badania marketingowe? Istnieją różne rodzaje badań marketingowych:

  • ocena skuteczności marketingu
  • badania świadomości marki
  • szacowanie popytu na skojarzenia z marką
  • skuteczny marketing
  • zakupy w poszukiwaniu wskazówek
  • prognozowanie sprzedaży
  • Trendspotting

Zbadamy kilka przypadków badań marketingowych, które ilustrują niektóre z tych rodzajów.

Przykłady skutecznych badań rynku obejmują te, które zbierają rzeczywiste, reprezentatywne i realistyczne dane o klientach i przynoszą zmiany dla firmy. Wśród tych korzyści może być większa sprzedaż, wyższe zarobki, lepsze kontakty z klientami i wiele innych celów.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twoi konkurenci kierują klientów na swoje strony internetowe w czasie, a co za tym idzie, jakich słów kluczowych używają klienci do znalezienia pożądanych przez nich produktów, możesz na przykład przyjrzeć się wzorcom ruchu w wyszukiwarkach.

Możesz odkryć ważne spostrzeżenia z analizy tych danych marketingowych, takie jak jakie słowa kluczowe licytować lub jak skonfigurować kampanie reklamowe, aby kierować własnym podejściem do marketingu płatnego wyszukiwania.

Badanie narzędzi analitycznych, które Twój zespół może wykorzystywać do monitorowania wydajności marketingowej jest jednym z prostych sposobów prowadzenia badań marketingowych. Korzystając z analityki wielokanałowej, można analizować podróż klienta holistycznie i dowiedzieć się, jak klienci lubią angażować się z marką w całej swojej drodze do zakupu.

Monitorując konkurencję za pomocą usług badania rynku, możesz również zacząć szacować popyt, poznawać trendy konsumenckie i zbierać pomysły marketingowe. Platformy te pozwalają sprawdzić, jakie rodzaje kampanii marketingowych odnoszą sukcesy w danej branży, a na podstawie tych informacji nawet, jakie dokładne strategie należy zastosować, aby przyciągnąć nowych klientów.

Wykorzystaj prostą ankietę dla klientów, aby podać przykłady kilku z wyżej wymienionych obszarów. Dzisiejsza gospodarka internetowa jest pełna zarówno darmowych, jak i płatnych ankiet. Kilka z tych czynników można zmierzyć za pomocą ankiet, takich jak badania świadomości marki (“O której z poniższych marek słyszałeś?”) i badania skojarzeń marki (“Jakie marki przychodzą Ci na myśl, gdy myślisz o tym temacie?”).

Badania ankietowe mogą do pewnego stopnia obejmować inne rodzaje badań marketingowych, w tym szacowanie popytu i prognozowanie sprzedaży.

Prawdopodobnie obserwowałeś również trwające programy badań efektywności marketingowej. Czy kiedykolwiek widziałeś reklamę w stylu ankiety na Facebooku lub YouTube, w której proszono Cię o podanie nazw marek, których reklamy widziałeś? Jeśli tak, to byłeś świadkiem skutecznych działań marketingowych w akcji.

Jak badania marketingowe mogą pomóc twojej firmie?

Organizacja może skorzystać z badań marketingowych, dowiadując się więcej o upodobaniach i pragnieniach swoich klientów. Te spostrzeżenia, które mogą być zarówno ilościowe jak i jakościowe, mogą znacząco wpłynąć na sposób podejmowania decyzji przez firmę.

Dane wykorzystywane w badaniach marketingowych są zbierane i interpretowane w dużej części przez marketerów. Dział marketingu zwykle ma puls na bazie klientów, czasami pracuje w tandemie ze sprzedażą. Ludzie potrzebni do przeprowadzenia badań rynkowych mogą być łatwo osiągnięte przez marketerów.

Ogólnie rzecz biorąc, marketing ma zdolności potrzebne do interpretacji informacji uzyskanych z badań rynku. Każda firma, niezależnie od wielkości, zatrudni wykwalifikowanego badacza lub analityka, który pomoże w tworzeniu badań marketingowych, zapewniając, że wnioski są analityczne, a nie emocjonalne.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy