Badania CATI – czym jest? Jak zrobić?

Czym jest badanie CATI?

W technice badawczej CATI do kierowania telefonicznymi badaniami ankietowymi wykorzystywany jest komputer. Zamiast korzystać z papierowo wydrukowanego kwestionariusza, ankieter dzwoni do respondenta i przeprowadza pełne badanie przez telefon, korzystając ze skryptu wyświetlanego na urządzeniu. Umożliwiając agentom zapisywanie w systemie notatek dotyczących odpowiedzi respondentów, CATI automatyzuje zbieranie danych.

Poprzez umożliwienie randomizacji i powtarzania pytań w oparciu o rodzaje odpowiedzi otrzymanych od danego respondenta, które są spersonalizowane, zastosowanie logiki przez komputer przyczynia się do nadania procesowi wywiadu dynamiki. Dodatkowo, w zależności od tego, co jest ważne dla każdej osoby, metody piping i branching mogą kierować przepływem informacji i omijać pytania.

Ponieważ CATI łączy łatwiejszą metodę zbierania i sortowania danych, która umożliwia respondentom dostarczenie istotnych informacji przy zachowaniu wysokiej jakości z interpersonalnym dotykiem tworzonym przez badaczy i respondenta wchodzących ze sobą w interakcję, jest bardziej praktyczną alternatywą dla tradycyjnego zbierania danych.

Jak działa metoda badania CATI?

Ankieterzy dzwonią pod numery telefonów respondentów, aby przeprowadzić wywiady z respondentami i zakończyć badanie, przy czym stosują się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Odpowiedzi na ankietę zostaną natychmiast zapisane w bazie danych. Dlatego nie ma szans na utratę danych lub inne problemy podczas zbierania wywiadów telefonicznych. W programie CATI zastosowano technologię wspomaganą komputerowo, która automatycznie sprawdza odpowiedzi pod kątem spójności, tworzy pytania kontrolne i wstrzymuje wywiad w przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi.

Badanie CATI: Główne zalety

Poniżej przedstawiono korzyści płynące z badań CATI:

Zarówno sam program, który został stworzony, aby zapobiec błędom w dostarczaniu kwestionariusza, jak i obecność ankietera, który może rozwiązać wszelkie trudności respondenta i zapobiec niedokładnym odpowiedzią, i dzięki czemu może zwiększyć jakość danych. Oszczędność czasu przy przeprowadzaniu wywiadów. Jest to związane przede wszystkim z wprowadzaniem danych i zarządzaniem oddzwanianiem. Wszystkie odpowiedzi są natychmiast wprowadzane do bazy danych podczas fazy wprowadzania danych. Oddzwanianie jest również obsługiwane automatycznie przez oprogramowanie.

Nadzór

Możesz śledzić postępy wywiadu, brakujące informacje i inne. Automatyczne statystyki i raporty są również dostarczane przez oprogramowanie CATI. Badacze rynku mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu wybierając ten wybór.

Oszczędność

Stwierdziliśmy, że badanie telefoniczne jest bardziej efektywne i tańsze niż tradycyjny wywiad papierowy.

Bliskość

Osobista interakcja z respondentem jest zapewniona dzięki obecności ankietera. A to ważne, zwłaszcza w przypadku zapytań dotyczących trudnych tematów.

Poprzez maksymalizację wydajności ankieterów i jakości kwestionariusza, oprogramowanie do badań CATI, umożliwia monitorowanie czasu i efektywności pracy ankieterów. Pracując z ankietami CATI napotkasz różne potrzeby: do niektórych będziesz potrzebował wszystkich ankieterów, podczas gdy do innych możesz potrzebować tylko połowy z nich. Aby zmaksymalizować swoją inwestycję, znajdź dostawcę oprogramowania z elastycznymi opcjami licencji! 

Jak CATI może pomóc w badaniach rynku

Profesjonalny ankieter przeprowadza zautomatyzowany wywiad telefoniczny techniką badań ilościowych CATI. (odczytywany z ekranu komputera). Ankieter wykorzystuje zakodowane alternatywy, aby szybko uchwycić odpowiedzi uczestnika w formie elektronicznej w programie komputerowym.

CATI jest szybsze niż inne metody zbierania danych i pozwala na zindywidualizowany proces badania z nieograniczoną liczbą respondentów. Określając, czy wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) mogłyby przynieść korzyści Twojej firmie, możesz wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Umożliwiając badaczom modyfikację sformułowań w kwestionariuszu, CATI poprawia precyzję kwestionariuszy i obniża prawdopodobieństwo, że respondenci zaoferują niepotrzebne informacje w wyniku błędnego odczytania pytania. Respondenci mogą zadawać dowolne pytania podczas wywiadów CATI, a ankieterzy mogą na nie odpowiadać i sprawdzać swoją pracę. Unikalny punkt kontaktowy gwarantuje, że informacje są zapisywane dokładnie, a nie tylko zgodnie z tym, co zostało powiedziane.
  • Przy pomocy CATI można stworzyć unikalne doświadczenie dla respondentów, które uwzględnia zarówno ich odpowiedzi “możliwe do zastosowania”, jak i “niemożliwe do zastosowania”. Sugeruje to, że respondenci reagują tylko na te pytania, które dotyczą ich sytuacji
  • Program przestrzega rygorystycznego skryptu i porównuje odpowiedzi pod kątem poprawności, korzystając z parametrów wygenerowanych przez komputer.

Badania CAWI, CATI i CAPI – różnice i podobieństwa

Trzy różne metody badawcze – CATI, CAPI i CAWI – wykorzystują komputery do przeprowadzania wywiadów osobistych w internecie. Te trzy strategie są powszechnie omawiane razem i mają wspólne nazwy.

Są to jednak odrębne instrumenty, które należy brać pod uwagę przy wyborze metody zbierania danych. W przypadku, gdy respondent nie jest w stanie uzyskać informacji na temat tego, co dzieje się w jego otoczeniu, należy zwrócić uwagę na to, czy jest to narzędzie, które można wykorzystać do zbierania danych.

Wywiad osobisty wspomagany komputerowo (CAPI)

CAPI to badanie przeprowadzane osobiście lub twarzą w twarz, które wykorzystuje oprogramowanie na komputerze lub tablecie do przechwytywania odpowiedzi na wywiady. CAPI to kwestionariusz do samodzielnego wypełniania z administracją ankietera, dzięki czemu ankieterzy mogą szukać dalszych informacji i wyjaśniać wszelkie kwestie, których respondenci mogą nie rozumieć.

Często uważa się to za postęp w stosunku do wcześniejszych technik wywiadów bezpośrednich. Długopis i papier były używane przez ankieterów do czytania kwestionariuszy i zapisywania danych, ponieważ zmniejsza to możliwość popełnienia błędu przez ankietera i pozwala na bezpieczniejsze przechowywanie danych.

Zarówno jakościowe, jak i ilościowe kategorie pytań są obsługiwane przez przyjazny dla użytkownika interfejs ankiet CAPI. Ankieterzy mogą również korzystać z pomocy wizualnych i słuchowych. CAPI jest świetną alternatywą dla zbierania danych z populacji o niskich dochodach, ponieważ jest to metoda badania twarzą w twarz i może pozyskiwać dane od osób, które nie mają dostępu do internetu lub telefonu.

Ankieterzy CAPI muszą podróżować do każdej rodziny, z którą będą rozmawiać, i przejść szkolenie w zakresie badań ankietowych. Gromadzenie danych za pomocą metod CAPI może zająć dużo czasu na obszarach o bardzo rozproszonej zabudowie, takich jak obszary wiejskie i kraje biedne.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI)

Przeszkolony ankieter dzwoni pod numery telefonów respondentów, korzystając z metody wywiadu głosowego CATI, zwykle z centralnego call center. (Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) Wywiady CATI i wywiady CAPI są pod pewnymi względami porównywalne. Oba są prowadzone przez ankietera, co pozwala na zadawanie tych samych pytań i wyjaśnień, które można uzyskać podczas wywiadu kwestionariuszowego CAPI.

Wywiady CATI mogą wykorzystywać zarówno jakościowe, jak i ilościowe pytania ankietowe i mogą obejmować wsparcie audio jako część projektu kwestionariusza. W celu rejestrowania odpowiedzi i zabezpieczania danych ankieterzy mogą korzystać z oprogramowania CATI.

Osoby o niskich dochodach mogą nie być osiągalne za pośrednictwem ankiety CATI, ponieważ nie mają dostępu do telefonu komórkowego ani internetu, co ma miejsce w przypadku większości ankiet, ponieważ ankiety CATI można przeprowadzić tylko wśród osób posiadających telefon stacjonarny lub telefon komórkowy.

Z drugiej strony, ankiety CATI są zwykle wypełniane szybciej niż ankiety CAPI. Ponieważ ankieterzy nie muszą podróżować w celu przeprowadzenia wywiadów osobistych, są one zazwyczaj tańsze.

Wywiad internetowy wspomagany komputerowo (CAWI)

Ankiety mogą być przeprowadzane przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną dzięki procedurze zwanej wywiadem internetowym wspomaganym komputerowo (CAWI). Istnieje kilka sposobów wypełniania ankiet CAWI, w tym poczta e-mail, powiadomienia z aplikacji mobilnych i reklama online.

Chociaż ankiety CAWI mogą akceptować zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, mogą nie generować tak wielu danych jakościowych, jak techniki stosowane przez ankietera, takie jak CATI lub CAPI, ponieważ ankieter może wyjaśnić odpowiedzi w tego rodzaju ankietach.

Z drugiej strony badania CAWI, które można wykonać szybko i nie wymagają profesjonalnych ankieterów, pomagają w uzyskaniu natychmiastowego wglądu z dużej liczby prób.

Są one jednak dostępne tylko dla osób, które mają połączenie z Internetem i są przyzwyczajone do korzystania z komputerów, urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu i tabletów.

Wybór pomiędzy CATI, CAPI i CAWI

Jak już wspomniano, tryby badania CATI, CAPI i CAWI znacznie się od siebie różnią. Najlepszymi technikami pozyskiwania reprezentatywnej ankiety w celu zebrania najistotniejszych informacji o najwyższej jakości danych są CATI i CAPI. Jednak CAWI może być pomocne w krajach o wysokim poziomie połączenia z Internetem lub do szybkiego zdobywania wiedzy o grupie konsumenckiej.

Jednak wybierając tryb badania, weź pod uwagę grupę docelową, długość i złożoność kwestionariusza, budżet i harmonogram. Rozmowa z ekspertem ds. badań może pomóc zawęzić możliwości zastosowania, ponieważ kilka podejść może być bardziej realistycznych niż inne, w zależności od tego, co chcesz zbadać.

Istnieje kilka alternatyw dla trzech podstawowych technik badawczych wymienionych powyżej, w tym SMS i IVR. (Interaktywna odpowiedź głosowa).

Wnioski: Jak CATI może usprawnić Twój biznes

Wprowadzenie CATI jest doskonałym przykładem tego, jak technologia zmienia sposób, w jaki ludzie pracują na co dzień. CATI jest świetnym sposobem na wprowadzenie szybkich i wysokiej jakości danych do procesu tworzenia narzędzi testowych.

Zastosowanie CATI wzmocniło się i wzbogaciło. Pomimo krytyki z całego świata dotyczącej jego trwałości i skuteczności z powodu ogromnych ulepszeń technicznych, uprościł on również swoją obsługę i wykorzystanie. Firma musi być dokładna podczas pozyskiwania danych z badań rynku, aby odnieść sukces, ponieważ niedokładne dane są równoznaczne ze zmarnowanymi danymi i prowadzą do wygórowanych kosztów i niskiej jakości operacyjnej.

Jeśli firma chce uzyskać niezbędne dane, może to zrobić bez żadnego przygotowania lub zarządzania. Firmy mogą korzystać z interaktywnej techniki wywiadu CATI, aby stworzyć ważne i skuteczne pytania do badań rynku.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy