Badania CAWI w praktyce – zalety i wady

Czym jest Badanie CAWI ?

Komputerowo wspomagany wywiad internetowy, czyli CAWI, stał się jedną z najpopularniejszych metodologii i procedur badawczych. Ponieważ praktycznie każdy korzysta dziś z Internetu zarówno w celach osobistych, jak i zawodowych, nie jest to zaskakujące. Dla wielu firm jest on głównym sposobem kontaktu i interakcji z klientami. Ankiety online umożliwiają prowadzenie badań na wiele różnych tematów. W niniejszym artykule omówione zostaną dodatkowe korzyści wynikające z podejścia CAWI.

Wywiad online jest jedną z metod stosowanych w badaniach CAWI. Poprzez ten sam kanał internetowy respondent otrzymuje i wypełnia ankietę, która została do niego wysłana. Bezsprzecznie metoda ta należy do najbardziej lubianych i szybko rozwijających się metod prowadzenia badań marketingowych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo jest ona wykorzystywana w badaniach korporacyjnych, badaniach rynku oraz badaniach naukowych.

Badanie CAWI w praktyce – zalety i wady

Rynek badań opartych na podejściu CAWI rośnie bardzo szybko – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Pollster. W 2015 roku 36% wszystkich badań zawierało osoby, które były badane tą metodą. Techniki badawcze takie jak F2F, CATI, CAPI, czy badania jakościowe zostały prześcignięte przez to CAWI.

Dlaczego CAWI tak często pojawia się w badaniach? Oto trzy największe zalety tego podejścia:

Niskie koszty wdrożenia

Decydując się na prowadzenie badań online, nie będziesz musiał ponosić kosztów druku ankiet, co jest opcją opłacalną i przyjazną środowisku, która jest bardzo istotna dla wielu firm. Dodatkowo nie musisz angażować innych osób do przeprowadzania badań za Ciebie. Każdy kwestionariusz może zostać stworzony przez Ciebie na stronie internetowej takiej jak Startquestion. Wysyłanie do respondentów zaproszeń do wypełnienia ankiet w ramach jednego systemu będzie wiązało się również z analizą wyników (informacje mogą być filtrowane, zestawiane itp.). Raporty będą również generowane automatycznie przez system. Jak widzisz, ankieta online zmniejsza liczbę osób potrzebnych do jej zaprojektowania i przeprowadzenia oraz pozwala skoncentrować cały projekt na jednej metodzie kontaktu z respondentami. A na tym zyskuje biznes.

Szeroki zasięg i szybkość badania

Internet jest dostępny i używany przez około 70% Polaków. Trudno wyobrazić sobie inne medium, w którym tak pokaźne zgromadzenie potencjalnych odbiorców wystąpiłoby jednocześnie. Duże korporacje nie są jedynymi, które mogą stosować CAWI. Mniejsze firmy, które posiadają adresy e-mail swoich konsumentów, mogą wykorzystać ankiety online jako podstawową metodę dotarcia zarówno do nowych, jak i obecnych klientów, aby ocenić ich zadowolenie, przywiązanie do marki i lojalność. Możliwości są w zasadzie nieograniczone. Podejście CAWI wyróżnia się również szybkim czasem realizacji. Cała procedura jest znacznie szybsza niż w przypadku badań CATI czy bezpośrednich, ponieważ nie wymaga bezpośredniego kontaktu z respondentami, możliwe jest wysłanie zaproszeń do setek, a nawet tysięcy osób jednocześnie, a także umieszczenie linku do ankiety na stronie internetowej firmy.

Elastyczność i łatwość dostosowania do specyficznych potrzeb

Ankieta online może dotyczyć każdego tematu. Może być wykorzystana przez firmy do pomiaru lojalności klientów, zadowolenia z danej transakcji czy kontaktu z działem obsługi klienta. W sekcji Badania pracownicze znajdują się przykłady badań CAWI zorientowanych na klienta. Można tu badać kandydatów do pracy za pomocą ankiet online (Candidate Experience) lub przeprowadzić badanie 360 stopniowe ukierunkowane na dokładną ocenę konkretnego pracownika w firmie.

Oczywiście, badania CAWI służą nie tylko celom biznesowym. Z badań tych chętniej korzystają uniwersytety i innego rodzaju instytucje edukacyjne, instytuty i ośrodki badawcze. To fantastyczne narzędzie marketingowe, które można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb w zakresie czasu trwania badania, zadawanych pytań, sposobu zbierania danych, a wreszcie sposobu ich analizy i raportowania. Ankiety online mogą być łatwo zmieniane, kiedy tylko zechcą lub w oparciu o otrzymane odpowiedzi. Jest to możliwe nawet w trakcie ich przeprowadzania. W porównaniu z badaniami prowadzonymi na papierze lub przez telefon, badania CAWI są też o wiele prostsze w realizacji. Nawet po rozpoczęciu wysyłania zaproszeń do odpowiedzi można jeszcze poprawić błędy. 

Wady:

  • Ze względu na to, że nie każdy ma dostęp do Internetu, odsetek odpowiedzi jest ograniczony.
  • Ankiety online nie są często chętnie wypełniane przez wiele osób.
  • Według badań, osoby młodsze stanowią większość grupy, która odpowiada na zaproszenia do ankiet online.

Doskonały kwestionariusz ankiety CAWI

Projektowanie kwestionariusza jest tym etapem badania CAWI, który wymaga najwięcej uwagi. Przed wysłaniem go do respondentów należy przeprowadzić szerokie badania i testy. Poniższe zdanie zawiera kilka pomocnych rad, jak stworzyć idealny kwestionariusz:

  1. Ustal priorytety zbierania danych i upewnij się, że Twój cel został jasno określony w propozycji badania.
  2. Format kwestionariusza: Kwestionariusz powinien zaczynać się od zwięzłego wprowadzenia, które informuje respondenta o celach badania. Liczba zrealizowanych wywiadów może wzrosnąć dzięki wprowadzeniu multimediów i przejrzystej, atrakcyjnej strukturze.
  3. Kwestionariusz nie powinien być nadmiernie rozbudowany ani czasochłonny.
  4. Test: Kluczowe jest zebranie informacji zwrotnej na temat kwestionariusza, aby go poprawić, uprościć lub rozbudować.
  5. Rodzaje pytań: wybór najlepszej formy odpowiedzi jest kluczowy. Masz do wyboru wiele alternatyw, w tym pytania jedno- i wielokrotnego wyboru.

Stosowane podejście CAWI

Badania online z powodzeniem realizują wiele istotnych celów badawczych, w tym związanych z przedsiębiorczością. Realizacja badania CAWI z wykorzystaniem internetowego panelu badawczego zależy od potrzeb:

Analiza marki

Dają szansę na ocenę postrzegania marki, jej rozpoznawalności, czynników, które najbardziej wpływają na to postrzeganie oraz elementów wymagających rozwoju.

Badanie wzorców zakupowych

Wiedza o tym, co wpływa na zakup produktu przez klientów, na co zwrócić uwagę, co poprawić, aby wzbudzić zainteresowanie produktem wśród ewentualnej grupy docelowej, jest niezbędna do opracowania właściwego planu marketingowego.

Zbadaj przyczynę kryzysu marki.

Ważne jest, aby szybko zidentyfikować przyczynę spadku sprzedaży, gdy już ją zauważysz. Respondenci będą mogli podzielić się w ankiecie tym, co sprawia, że preferują produkty różnych marek.

Badanie opakowań i komunikatów reklamowych

Za pomocą systemu możesz wgrać dowolne elementy graficzne, w tym logotypy, projekty opakowań, reklamy. Dzięki temu możliwe jest badanie wpływu konkretnych przekazów reklamowych i logotypów na zachowania zakupowe konsumentów.

Badania wrażliwości cenowej

Ważne jest, aby wiedzieć, ile nabywcy są skłonni wydać przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Jak mogłyby się zmienić ceny, gdyby produkt, który już był na rynku, został zmodyfikowany (na przykład poprzez dodanie większej ilości składników do opakowania)?

Jakość danych uzyskanych z ankiet CAWI

Istotne jest, aby w badaniach CAWI czuwać nad dokładnością i wiarygodnością danych. W trakcie trwania badania wskazane jest porównywanie wywiadów pełnych i niepełnych. Dzięki temu realne jest określenie, czy długie i skomplikowane pytania powodują, że respondenci reagują w sposób przypadkowy i pospieszny, czy też skutkują większym odsetkiem rezygnacji z badania. Analizując dane, można również ocenić jakość kwestionariusza, zwracając uwagę na czas przeprowadzenia badania i wykluczając informacje, które będą miały negatywny wpływ na wyniki ankiety. Stopień zadowolenia respondentów to kolejna kluczowa porcja danych. Możesz poprosić o informację zwrotną na koniec wywiadu lub skontrastować liczbę wypełnionych kwestionariuszy z liczbą respondentów, którzy porzucili ankietę online. Aby uzyskać dokładne dane do wysokiej jakości analiz, kluczowe jest monitorowanie i usuwanie wad kwestionariusza.

Wybór pomiędzy CAPI, CATI i CAWI

Jak już wcześniej wspomniano, tryby badania CAPI, CATI i CAWI różnią się od siebie znacząco. Ogólnie rzecz biorąc, CAPI i CATI są najlepszymi opcjami, jeśli chcesz zebrać jak najbardziej reprezentatywne badanie, jednak CAWI może być pomocne w szybkim uzyskaniu informacji na temat demografii konsumentów lub w krajach o wysokim poziomie dostępu do Internetu. Przy wyborze trybu badania musisz wziąć pod uwagę grupę docelową, długość i złożoność kwestionariuszy, pieniądze i ramy czasowe.

Rozmowa z profesjonalistą w dziedzinie badań może pomóc Ci ograniczyć możliwości wyboru trybu, ponieważ niektóre tryby mogą być bardziej praktyczne niż inne w zależności od kraju, w którym chcesz prowadzić badania. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy