Czym jest badanie CAPI

Wywiad osobisty wspomagany komputerowo lub CAPI to termin używany w badaniach rynku. Kiedy ankieter przeprowadza badanie twarzą w twarz za pomocą laptopa, częściej tabletu lub komputera podręcznego (takiego jak iPad), stosuje się CAPI. Informacje są wprowadzane bezpośrednio do elektronicznego gadżetu, z którego ankieter może czytać podobnie jak w papierowym kwestionariuszu. Zaletą CAPI w porównaniu z metodologią opartą na papierze jest to, że ankieterzy mogą pokazywać wskazówki, takie jak odgłosy lub filmy, a dane mogą być przesyłane bezprzewodowo z powrotem do klienta lub agencji badawczej znacznie szybciej; w czasie rzeczywistym lub przesyłając wszystkie dane na zakończenie zmiany. Ankieta jest kierowana automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia przez ankietera błędu podczas kierowania pytań, a także eliminuje konieczność „przebijania danych” z formatu papierowego do formatu elektronicznego w celu analizy.

Kiedy warto stosować badanie telefoniczne?

CAPI – cechy charakterystyczne

Jako niektóre z kluczowych cech tej techniki wywiadu możemy wymienić następujące:

 • W celu wprowadzenia odpowiedzi do kwestionariusza respondent lub ankieter korzysta z urządzenia (którym może być laptop, tablet lub smartfon).
 • A kwestionariusz jest aplikacją, która wykorzystuje wcześniej zaprojektowane ramy w oparciu o odpowiedzi udzielone przez respondenta, aby poprowadzić użytkownika przez zestaw pytań.
 • Dostępne są ekrany pomocy i życzliwe komunikaty o błędach.
 • Zainteresowanie i zaangażowanie respondentów w działanie może być podniesione przez jasne ekrany oraz bodźce on- i off-screen.
 • Strategia ta, poprzedzona procedurą przechwytywania i przesiewania, jest często stosowana w centrach handlowych.
 • W celu uzyskania reprezentatywnej próby obszaru, na którym ma być przeprowadzony wywiad, CAPI jest również wykorzystywane do przeprowadzania wywiadów z rodzinami.

Badanie CAPI: Zalety

 • Podczas rozmowy CAPI ułatwia sprawdzanie logiki, pomijanie wzorców i sprawdzanie poprawności. Dzięki temu badanie jest bardziej efektywne, a dane lepszej jakości. Oszczędza to również czas i wysiłek podczas późniejszego wprowadzania i czyszczenia danych.
 • Aby mieć oko na moduły wyliczające, użyj CAPI. Ułatwia to przełożonym sprawdzenie, czy rachmistrz rzeczywiście przeprowadził daną rozmowę, porównując jej czas i dane GPS z innymi rozmowami, podczas których obecny był przełożony. Może automatycznie rejestrować czas rozpoczęcia i zakończenia każdego wywiadu oraz lokalizację GPS.
 • Dane zebrane przez ankiety CAPI są natychmiast przesyłane w formacie elektronicznym, jeśli istnieje dobre połączenie z Wi-Fi lub danymi. Umożliwia to zespołowi badawczemu przeprowadzanie częstych kontroli.

Badanie CAPI: Wady

 • Ponieważ tablety i telefony są częstym celem złodziei w miejscach o wysokim wskaźniku przestępczości, przeprowadzenie ankiet CAPI może być trudne. W takich okolicznościach sondaże takie jak PAPI czy CAFE mogą okazać się lepsze.
 • W niektórych odległych częściach świata CAPI może nie być możliwe, ponieważ jest w dużym stopniu uzależnione od elektryczności lub łączności danych. Przed przesłaniem na serwer uszkodzone dane CAPI są trwale tracone. Na obszarach bez niezawodnej energii lub łączności danych akumulatory i przechowywanie danych w trybie offline mogą niewątpliwie pomóc w badaniach CAPI; niemniej jednak w takich sytuacjach PAPI może być najlepszym wyborem.
 • W porównaniu do PAPI, CAPI zbiera mniej skutecznie dane w wywiadach, które zawierają wiele komentarzy lub informacji jakościowych (takich jak ankiety jakościowe, ankiety pilotażowe itp.).
 • Niektórzy respondenci uważają ankiety CAPI za niewygodne, ponieważ obawiają się, że dane osobowe zostaną udostępnione bez autoryzacji. Ze względu na brak zaufania może to prowadzić do braku danych od tych respondentów lub danych niskiej jakości. Dlatego zespoły badawcze powinny poczynić niezbędne przygotowania w celu rozwiązania tych problemów.
 • Ankiety CAPI wymagają bardziej rozbudowanego szkolenia dla rachmistrzów lub rachmistrzów posiadających umiejętności techniczne. Może to być problematyczne w przypadku ankiet przeprowadzanych w ostatniej chwili lub w sytuacjach awaryjnych.

CATI a CAPI i CAWI

Jedną z metod prowadzenia badań ankietowych jest metoda CAPI. Wywiady osobiste wspomagane komputerowo wyróżniają się spośród innych podejść przede wszystkim tym, jak szybko i efektywnie można dzięki nim zrealizować badanie. Jednak oprócz CAPI istnieje wiele alternatywnych technik badawczych, które zasługują na dalsze badania:

1. Proszę spojrzeć na to pytanie z perspektywy czasu. Wykorzystanie Internetu do przeprowadzenia wywiadu z respondentem jest obecnie najbardziej popularnym podejściem badawczym. Poprzez wybrany kanał internetowy odbiorcy prezentowana jest ankieta. Jedną z najbardziej lubianych metod dystrybucji ankiety internetowej jest:

 • przekazywanie ankiety (do bazy respondentów) za pomocą poczty elektronicznej
 • wyświetlenie ankiety jako widget lub pop-up bezpośrednio na stronie
 • dostarczenie ankiety za pomocą linku, który następnie jest udostępniany np. w mediach społecznościowych, przez SMS lub w prywatnych rozmowach.

2.Większość firm stosuje dziś podejście CAWI, starając się dotrzeć do jak największej liczby respondentów i zwiększyć współczynnik odpowiedzi. Badania naukowe, badania rynku, badania firm, badania użytkowników i klientów oraz badania marketingowe często wykorzystują kwestionariusze online.

Metoda prowadzenia badań PAPI (Paper And Pen Personal Interview) jest bardziej inwazyjna. W badaniu z wykorzystaniem techniki PAPI ankieter wybiera osobę lub grupę, z którą będzie rozmawiał i opiera rozmowę na papierowym formularzu ankiety. Odpowiedzi użytkowników są ręcznie zapisywane na przygotowanym kwestionariuszu podczas badania face-to-face. Wywiady osobiste są zazwyczaj rzadko stosowane w badaniach na większą skalę, takich jak badania użytkowników lub klientów, ze względu na znaczny nakład czasu i pracy.

3. CATI, czyli wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne, to badania przeprowadzane przez telefon. Strategia ta charakteryzuje się wykorzystaniem zarówno rzeczywistej rozmowy telefonicznej, jak i wsparcia komputerowego. Zazwyczaj ankieter kontaktujący się z respondentem zapisuje jego odpowiedzi na stworzonym wcześniej kwestionariuszu online, zestawiając je w jednym miejscu i umożliwiając późniejszą analizę. Badania CATI są nadal wykorzystywane w inicjatywach marketingowych, tworzeniu planów produkcyjnych i poprawianiu wizerunku firm.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy