Czym jest CSR?

Czym jest CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to rodzaj samoregulacji biznesu, której celem jest odpowiedzialność społeczna i wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Niektóre sposoby, w jakie firma może przyjąć CSR, obejmują bycie przyjaznym dla środowiska i świadomym ekologicznie, promowanie równości, różnorodności i integracji w miejscu pracy, traktowanie pracowników z szacunkiem, oddanie społeczności oraz zapewnienie etyczności decyzji biznesowych. 

CSR ewoluował od dobrowolnych wyborów poszczególnych firm do obowiązkowych regulacji na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jednak wiele firm decyduje się wyjść poza wymogi prawne i włączyć ideę “czynienia dobra” do swoich modeli biznesowych. 

Nie ma jednego sposobu, w jaki firma może przyjąć CSR, ale jedno jest pewne – aby praktyki firmy były postrzegane jako autentyczne, muszą być zintegrowane z jej kulturą i działalnością biznesową. W dzisiejszym, świadomym społecznie środowisku, pracownicy i klienci cenią sobie pracę i wydawanie pieniędzy w firmach, dla których CSR jest priorytetem. Potrafią wykryć korporacyjną hipokryzję. 

Aby zapewnić autentyczność CSR, firma powinna przyjrzeć się swoim wartościom, misji biznesowej i kluczowym kwestiom oraz określić, które inicjatywy najlepiej pasują do celów i kultury firmy. Firma może to zrobić wewnętrznie lub zatrudnić osobę trzecią do przeprowadzenia oceny. 

Dlaczego CSR jest ważny

Poprawia postrzeganie Twojej marki przez klientów.

Coraz ważniejsze jest, aby firmy miały świadomy społecznie wizerunek. Konsumenci, pracownicy i interesariusze traktują CSR priorytetowo przy wyborze marki lub firmy i rozliczają korporacje z wprowadzania zmian społecznych za pomocą ich przekonań, praktyk i zysków. 

“To, co społeczeństwo myśli o Twojej firmie, jest kluczowe dla jej sukcesu” – powiedziała Katie Schmidt, założycielka i główna projektantka Passion Lilie. “Budując pozytywny wizerunek, w który wierzysz, możesz sprawić, że Twoja firma będzie znana jako świadoma społecznie”.

Aby wyróżnić się wśród konkurencji, Twoja firma musi udowodnić społeczeństwu, że jest siłą dla dobra. Wspieranie i podnoszenie świadomości w zakresie ważnych społecznie spraw jest doskonałym sposobem na to, aby Twoja firma pozostała w czołówce i zwiększyła wartość marki. 

Badanie Kantar Purpose 2020 wykazało bezpośrednią korelację pomiędzy postrzeganym pozytywnym wpływem a wzrostem wartości marki. Firmy, które opinia publiczna uważa za wywierające duży wpływ, wykazały wzrost wartości marki o 175% w ciągu 12 lat, podczas gdy firmy o niskim pozytywnym wpływie wykazały tylko 70% wzrostu.

Schmidt stwierdził również, że zrównoważony rozwój może pomóc firmie pod względem finansowym. Na przykład stosowanie mniejszej ilości opakowań i mniejszej ilości energii może zmniejszyć koszty produkcji.

Przyciąga i zatrzymuje pracowników.

Nie tylko konsumenci są zainteresowani firmami, które dają coś od siebie. Susan Cooney, szefowa globalnego działu różnorodności i integracji w firmie Symantec, powiedziała, że strategia zrównoważonego rozwoju jest dużym czynnikiem wpływającym na to, gdzie dzisiejsze największe talenty wybierają pracę. 

“Następne pokolenie pracowników poszukuje pracodawców, którzy koncentrują się na potrójnej linii dna: ludzi, planety i przychodów” – powiedziała. “Wychodząc z recesji, przychody korporacji stały się silniejsze. Firmy są zachęcane do umieszczania tego zwiększonego zysku w programach, które oddają.” 

Według badania Deloitte’s 2021 Millennial and Gen Z Survey, współcześni pracownicy przedkładają kulturę, różnorodność i duży wpływ nad korzyści finansowe. Szacuje się, że 44% millenialsów i 49% Gen Zers polega na swojej osobistej etyce przy określaniu rodzaju pracy i firm, do których by dołączyli. Respondenci raportu Porter Novelli Purpose Tracker 2021 idą jeszcze dalej – 70% twierdzi, że nie pracowałoby dla firmy bez silnego celu. 

Co więcej, pracownicy, którzy podzielają wartości firmy i mogą odnieść się do jej inicjatyw CSR, są znacznie bardziej skłonni do pozostania. Z raportu Deloitte 2020 Global Marketing Trends Report wynika, że firmy kierujące się celami zatrzymują talenty nawet o 40% częściej niż ich konkurenci. Biorąc pod uwagę, że szacowany koszt utraty pracownika wynosi średnio 40% jego rocznego wynagrodzenia, zgodnie z raportem Washington Center for Equitable Growth, zaoferowanie swojemu zespołowi poczucia celu i znaczenia w jego pracy jest warte wysiłku.

Zwiększa Twoją atrakcyjność dla inwestorów.

Demonstrując rozwinięty program CSR i inicjatywy, Twoja firma z pewnością stanie się bardziej atrakcyjna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych inwestorów. Wpływowy raport CECP 2021 Giving in Numbers pokazuje, że inwestorzy odgrywają coraz większą rolę jako kluczowi interesariusze społecznej odpowiedzialności biznesu. Prawie 80% badanych przedsiębiorstw było otwartych na dostarczanie im danych i uwzględnianie ich perspektywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak klienci, inwestorzy rozliczają firmy z odpowiedzialności społecznej. 

Jednocześnie firma, która poważnie traktuje CSR, sygnalizuje zarówno inwestorom, jak i partnerom, że jest zainteresowana zarówno długoterminowym, jak i krótkoterminowym zyskiem. CSR idzie w parze z metrykami dotyczącymi środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), które pomagają zewnętrznym analitykom w ilościowym określeniu społecznych wysiłków firmy, a także stają się kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów i zapewniającym im stałe zainteresowanie.

4 rodzaje odpowiedzialności korporacyjnej, które może praktykować Twoja firma

W uznaniu tego, jak ważne są wysiłki społecznie odpowiedzialne dla ich klientów, pracowników i interesariuszy, wiele firm skupia się na czterech szerokich kategoriach CSR. 

  1. Działania na rzecz środowiska: Jednym z głównych punktów zainteresowania CSR jest środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, mają duży ślad węglowy. Wszelkie kroki, które firma może podjąć w celu zmniejszenia swojego śladu, są uważane za dobre zarówno dla firmy, jak i dla społeczeństwa.
  2. Filantropia: Firmy mogą praktykować odpowiedzialność społeczną poprzez przekazywanie pieniędzy, produktów lub usług na cele społeczne i organizacje non-profit. Większe firmy mają zazwyczaj bogate zasoby, z których mogą korzystać organizacje charytatywne i programy społeczności lokalnej; jednak nawet jako mała firma, Twoje wysiłki mogą coś zmienić. Jeśli masz na myśli konkretną organizację charytatywną lub program, skontaktuj się z nią. Zapytaj o ich konkretne potrzeby i czy darowizna pieniędzy, czasu lub produktów Twojej firmy najlepiej im pomoże.
  3. Etyczne praktyki pracy: Firmy mogą wykazać się CSR poprzez uczciwe i etyczne traktowanie pracowników. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku firm działających w lokalizacjach międzynarodowych, gdzie prawo pracy różni się od amerykańskiego.
  4. Wolontariat: Uczestniczenie w lokalnych sprawach lub poświęcanie swojego czasu (i czasu pracowników) na wydarzenia społeczne mówi wiele o szczerości Twojej firmy. Kiedy firma robi dobre uczynki, nie oczekując niczego w zamian, wyraża troskę (i wsparcie) dla określonych kwestii i spraw społecznych.

Przykłady firm stosujących CSR

Jeśli szukasz inspiracji CSR dla swojego biznesu, oto sześć firm praktykujących społeczną odpowiedzialność biznesu na szeroką skalę. 

  • LEGO: Firma zabawkarska zainwestowała miliony dolarów w rozwiązanie problemu zmian klimatycznych i zmniejszenie ilości odpadów. Świadome ekologicznie działania LEGO obejmują zmniejszenie ilości opakowań, zrównoważone materiały i inwestycje w alternatywną energię.
  • TOMS: TOMS przekazuje jedną trzecią swoich zysków netto organizacjom charytatywnym, które wspierają zdrowie fizyczne i psychiczne, a także możliwości edukacyjne. Podczas pandemii marka skierowała wszystkie datki charytatywne na TOMS COVID-19 Global Giving Fund.
  • Johnson & Johnson: Marka Johnson & Johnson skupia się na zmniejszeniu swojego wpływu na środowisko poprzez inwestowanie w alternatywne źródła energii. Globalnie Johnson & Johnson działa również na rzecz zapewnienia czystej, bezpiecznej wody dla społeczności.
  • Starbucks: Globalna sieć kawowa wdrożyła społecznie odpowiedzialny proces zatrudniania, aby zróżnicować swoich pracowników. Jej wysiłki skupiają się na zatrudnianiu większej liczby weteranów, młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową i uchodźców.
  • Google: Google wykazało swoje zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii i zrównoważone biura. Prezes Sundar Pichai jest również znany z zajmowania stanowiska w niektórych kwestiach społecznych.
  • Pfizer: Koncentracja firmy farmaceutycznej na obywatelstwie korporacyjnym znajduje odzwierciedlenie w jej inicjatywach w zakresie opieki zdrowotnej, które obejmują szerzenie świadomości na temat chorób niezakaźnych i zapewnienie dostępnych usług zdrowotnych dla kobiet i dzieci w potrzebie. 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy