Badanie opinii publicznej – czym jest?

Na czym polega badanie opinii?

Badanie opinii publicznej to proces pomiaru poglądów, opinii, postaw czy doświadczeń określonej grupy badawczej (zbiorowości). Jest to wykonywane poprzez zadawanie pytań wyselekcjonowanej próbie populacji. Wyniki tych badań stanowią istotne źródło informacji, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy uwzględniają opinie różnorodnych grup społecznych, takich jak internauci, wyborcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia czy konsumenci. Media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej, wpływając na motywacje jednostek na wielu płaszczyznach życia społecznego.

Metody badania opinii publicznej

Badania opinii publicznej wymagają odpowiedniego dopasowania technik do charakterystyki badanej grupy i tematu. Najczęściej stosuje się badania ilościowe, które umożliwiają szybkie zbadanie dużych grup osób. Kluczowe znaczenie ma właściwy dobór reprezentatywnej próby badawczej, co pozwala na uogólnienie wyników. Więcej informacji na temat próby badawczej znajdziesz w podlinkowanym artykule – serdecznie zapraszamy do lektury.

Metody badania opinii publicznej:

 • Ankieta papierowa (PAPI): Tradycyjna metoda, często wykorzystywana do badań ulicznych, umożliwia szybkie zebranie danych, lecz nie pozwala na wykorzystanie treści multimedialnych.
 • Ankieta z wywiadem komputerowym (CAPI): Przeprowadzana przez ankietera z użyciem komputera, pozwala na szybkie generowanie raportów i sprawdzanie poprawności danych.
 • Wywiad telefoniczny (CATI): Przeprowadzany w formie rozmowy telefonicznej, stosowany przy badaniu dużych grup osób, które chętnie korzystają z telefonów.
 • Ankieta internetowa (CAWI): Elektroniczna forma ankiety, umożliwia samodzielne wypełnienie przez respondentów, idealna dla grup korzystających z internetu, szczególnie w tematach kontrowersyjnych, wymagających anonimowości.

Badania społeczne i opinii publicznej najczęściej wykorzystują wywiady bezpośrednie. Wybór odpowiedniej techniki badawczej zależy od charakteru danych oraz celów badania. Ważne jest uwzględnienie motywacji respondentów do uczestnictwa w badaniu już na etapie projektowania.

Badanie opinii publicznej, społecznej czy konsumenckiej – kogo możemy pytać?

W kontekście opinii publicznej skupiamy się na normach przekonań, które pozwalają zidentyfikować dominujące stanowiska w danej społeczności. To główne podejście w obszarze istotnych dla badanej grupy tematów.

Opinia społeczna natomiast obejmuje szerszy zakres pytań, pomijając wprost kwestie polityczne. Koncentruje się ona na różnorodnych aspektach życia społecznego.

Opinie konsumenckie to opinie i opinie klientów na temat usług lub produktów oferowanych przez daną firmę, co stwarza możliwości rozwoju i podniesienia jakości świadczonych usług oraz preferencji zakupowych.

Metoda pozwalająca na zebranie istotnych informacji dotyczących oceny poszczególnych aspektów pracy przez pracowników jest opinia pracowników. Dzięki niej zarząd otrzymuje anonimowe informacje o mocnych i słabych stronach współpracy wewnątrz organizacji.

Jeśli chodzi o badania mające na celu weryfikację pozycji na tle konkurencji w świadczeniu określonej usługi lub dostarczaniu dobra, mówimy o badaniach rynku. Pozwalają one na zgromadzenie informacji o tym, jakie zjawiska lub procesy kształtują dany rynek, co stanowi cenne wskazówki dla branż chcących rozwijać swój produkt lub usługę.

Badanie opinii telefoniczne czy online?

Jaka forma przeprowadzania badań opinii jest najskuteczniejsza? W przypadku rozmów telefonicznych wiele zależy od zaangażowania badającego w proces badania. Umiejętność prowadzenia rozmowy i wprowadzania respondentów w odpowiedni nastrój ma kluczowe znaczenie. Dlatego ważne jest opracowanie wcześniej standardów obsługi klienta podczas tego rodzaju badań.

Większe możliwości daje jednak badanie online. Pozwala ono na wpływanie na uczestników poprzez treści multimedialne, obrazy oraz odpowiednią kolorystykę, co stanowi wyraźną przewagę nad formą telefoniczną. Ankiety internetowe umożliwiają również bardziej szczegółową analizę udzielanych odpowiedzi poprzez ich zestawienie, co daje użytkownikowi możliwość dokładnej analizy.

Do zalet ankietyzacji elektronicznej należą również:

 • Ekonomia przeprowadzenia, brak potrzeby drukowania kwestionariuszy.
 • Możliwość kontynuowania badania przez dłuższy czas.
 • Elastyczność w wysyłaniu zaproszeń do wypełnienia ankiety o różnych porach dnia.
 • Możliwość dotarcia do szerszej grupy respondentów, co sprzyja globalizacji badań marketingowych.
 • Prostota metody zachęca do udziału, co pozwala na gromadzenie odpowiedzi od różnorodnych grup.
 • Uniwersalność realizacji badań: możliwość wypełnienia ankiety na smartfonie lub laptopie, co zwiększa wygodę i komfort respondentów.
 • Stosunkowo łatwa analiza wyników, umożliwiająca precyzyjne zestawienie osiąganych rezultatów.

Warto pamiętać, że na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do tworzenia ankiet internetowych, co ułatwia dotarcie do grupy docelowej.

Jak przeprowadzić badanie opinii publicznej?

Przygotowanie się do samodzielnego przeprowadzenia badania opinii publicznej wymaga uwzględnienia następujących etapów przygotowań:

 1. Określenie przedmiotu badania: Konieczne jest sprecyzowanie konkretnego tematu badania oraz celów procesu badawczego. Należy wyjaśnić, jakie treści będą weryfikowane i na jakie pytania badawcze będzie się próbowało odpowiedzieć. Dobre wprowadzenie jest kluczowe, ponieważ stanowi zachętę dla odbiorców do dalszego udziału w badaniu.
 2. Określenie miejsca, czasu i czasu trwania badania: Warto wyznaczyć daty rozpoczęcia i zakończenia zbierania danych oraz określić lokalizację, w której ankieta będzie dostępna. Istotne jest również ustalenie, czy badanie będzie jednorazowe, cykliczne czy też porównawcze z poprzednimi wynikami.
 3. Wybór metody badania i respondentów: Dobór odpowiedniej metody badania oraz grupy respondentów ma istotny wpływ na końcowy wynik. Należy więc zdecydować, czy będzie to ankieta internetowa, telefoniczna czy papierowa. Warto także opisać docelową grupę badawczą i sposób jej doboru.
 4. Określenie przebiegu badania: Ważne jest ustalenie formy pytań – czy będą to pytania zamknięte czy otwarte, czy respondent otrzyma dodatkowe informacje przed wypełnieniem ankiety. Jeśli badanie będzie cykliczne, należy określić pytania na kolejne iteracje oraz sposób, w jaki będą odpowiadane.
 5. Ustalenie formy dokumentowania badania: Po zakończeniu badania konieczne jest sporządzenie podsumowania, wniosków i rekomendacji. Należy opisać najważniejsze obserwacje, wyciągnięte nauki oraz sposób wykorzystania wyników do innych celów. Warto również ocenić, czy cele postawione przed badaniem zostały osiągnięte oraz dokładnie udokumentować liczbę zebranych ankiet i ich jakość.

Jakie są najważniejsze wskaźniki badania opinii?

Wskaźniki badania opinii zmieniają się w zależności od rodzaju badania. W przypadku badań konsumenckich, gdzie celem jest poznanie poziomu satysfakcji klientów, możemy posłużyć się następującymi wskaźnikami:

 1. CSI (Customer Satisfaction Index) – jest to średnia ważona ocen satysfakcji klienta z uwzględnieniem cech produktu oraz stopnia zaspokojenia oczekiwań i wymagań konsumentów.
 2. NPS (Net Promoter Score) – mierzy możliwość rekomendacji produktu lub usługi przez klienta.
 3. CES (Customer Effort Score) – ocenia stopień wysiłku, jaki klient musi włożyć w rozwiązanie swojego problemu za pomocą danej firmy lub produktu. Ten wskaźnik uwzględnia ocenę satysfakcji klienta (CSI) oraz wynik rekomendacji (NPS).
 4. CLR (Customer Loyalty Ratio) – uwzględnia prawdopodobieństwo, że klient dokona kolejnego zakupu u tej samej firmy lub wyboru tego samego produktu.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie opinii?

Badania opinii publicznej zdobywają coraz większą popularność – i to z ważnego powodu. Stanowią one kluczowy element sukcesu wielu inwestorów, biznesmenów oraz przedsiębiorców. Bez wątpienia, wsparcie tego typu jest niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów przy minimalizacji ryzyka. Pomagają one w odpowiednim wyborze działań, których implementacja istotnie przyczynia się do osiągania kolejnych kamieni milowych na drodze do sukcesu. Zdobycie pozycji na rynku przekłada się bezpośrednio na zwrot zainwestowanego czasu i środków.

Ile kosztuje badanie opinii publicznej?

Podczas zamawiania płatnego badania opinii publicznej często pojawia się pytanie o cenę. Jednakże koszt ten zależy głównie od sposobu przeprowadzenia procesu przez agencję badania opinii publicznej oraz od liczby osób objętych badaniem. Trudno zatem jednoznacznie określić konkretne kwoty. Warto jednak zauważyć, że pod względem finansowym szczególnie korzystne mogą być ankiety online (CAWI). Dlaczego?

Badania CAWI nie wymagają angażowania ankieterów, co eliminuje konieczność uwzględnienia w kosztach wydatków na wynagrodzenia oraz szkolenia specjalistów.

Ankiety elektroniczne są wysyłane przez Internet, co oznacza brak kosztów pocztowych czy związanych z badaniami terenowymi.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy