Jak zbadać satysfakcję klienta (CSAT, CES, NPS, CRR)?

Badanie satysfakcji klienta to fundament każdej udanej firmy, dążącej do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jest to kluczowe narzędzie, które umożliwia zrozumienie opinii oraz potrzeb klientów, a także identyfikację obszarów wymagających ulepszenia.

Statystyki jednoznacznie wskazują na istotność badania satysfakcji klienta dla sukcesu każdej organizacji. Według badań przeprowadzonych przez Salesforce, aż 84% konsumentów uznaje doświadczenie klienta za równie ważne, co sam produkt, a 73% z nich jest gotowych zapłacić więcej za produkt lub usługę, jeśli idą za nimi pozytywne doświadczenia. Co więcej, 80% klientów, którzy czują, że ich opinia jest brana pod uwagę, chętniej poleca markę dalej.

W dzisiejszym zwiększającym się natężeniu konkurencji oraz dostępności alternatywnych produktów i usług, badanie satysfakcji klienta staje się kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu i wzrostu firmy. Warto więc inwestować w narzędzia i strategie badawcze, które pozwolą na systematyczne zgłębianie opinii klientów i dostosowywanie oferty do ich oczekiwań oraz potrzeb.

Metryki do badania satysfakcji klienta

Istnieje wiele metryk służących do pomiaru satysfakcji klienta. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. CSAT (Customer Satisfaction Score) – Ta metryka mierzy ogólną satysfakcję klienta z produktu lub usługi na podstawie odpowiedzi na pytania zamknięte. Klient ocenia swoją satysfakcję na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10. Wynik CSAT wyraża się w procentach i pokazuje, ile klientów jest zadowolonych z danej oferty.
 2. CES (Customer Effort Score) – Ta metryka ocenia, jak łatwo klientowi udało się osiągnąć swoje cele lub rozwiązać swoje problemy dzięki produktowi lub usłudze. Klient odpowiada na pytania zamknięte, oceniając trudność na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10.
 3. NPS (Net Promoter Score) – To narzędzie mierzy, jak skłonni są klienci do polecania produktu lub usługi innym. Klient ocenia swoje doświadczenie na skali od 0 do 10. NPS oblicza się przez odejmowanie odsetka klientów polecających produkt (tzw. „promotorów”) od odsetka klientów go niepolecanych (tzw. „detraktorów”).
 4. CRR (Customer Retention Rate) – Ta metryka określa, ile klientów pozostaje z firmą na dłuższy czas i decyduje się na ponowne zakupy. Oblicza się ją przez porównanie liczby klientów pozostających z firmą do liczby tych, którzy ją opuścili.

Wszystkie te metryki są istotne dla mierzenia satysfakcji klienta i identyfikowania obszarów do poprawy.

Customer Satisfaction Score (CSAT)

Customer Satisfaction Score (CSAT) jest niezwykle istotnym wskaźnikiem, który pomaga firmom zrozumieć, jak dobrze spełniają oczekiwania swoich klientów. Prawidłowe zrozumienie CSAT wymaga zastosowania właściwego pytania oraz skali oceniania. Oto kilka przykładów pytań CSAT, które można dostosować do konkretnych potrzeb firmy:

 1. Na ile oceniasz jakość naszych produktów lub usług? (Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10).
 2. Czy nasze produkty lub usługi spełniły Twoje oczekiwania? (Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10).
 3. Jak oceniasz naszą obsługę klienta? (Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10).
 4. Czy jesteś zadowolony/a z czasu dostawy naszych produktów lub usług? (Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10).
 5. Czy poleciłbyś nasze produkty lub usługi swoim znajomym lub rodzinie? (Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10).

Po zebraniu odpowiedzi od klientów, wynik CSAT można obliczyć, dzieląc liczbę pozytywnych odpowiedzi przez całkowitą liczbę odpowiedzi i mnożąc przez 100%.

Przykładowo, jeśli z 80 klientów, 60 udzieliło pozytywnej odpowiedzi, to wynik CSAT wynosi:

CSAT = (60/80) * 100% = 75%

Wysoki wynik CSAT może wskazywać na zadowolenie klientów, ale nie zawsze oznacza lojalność. Dlatego ważne jest, aby korzystać także z innych miar, takich jak Net Promoter Score (NPS) lub Customer Retention Rate (CRR), aby uzyskać pełniejszy obraz zadowolenia klientów i ich lojalności wobec marki.

CSAT jest przydatnym narzędziem szczególnie dla produktów lub usług o prostych charakterystykach, jednak dla bardziej złożonych produktów mogą być potrzebne bardziej zaawansowane miary zadowolenia klientów.

Customer Effort Score (CES)

Customer Effort Score (CES) to kluczowa miara, która pozwala firmom zrozumieć, jakie wysiłki podejmują ich klienci w celu rozwiązania problemów lub osiągnięcia swoich celów. Zastosowanie odpowiedniego pytania i skali oceniania jest kluczowe dla prawidłowego pomiaru CES. Przykładowe pytania do badania CES mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb firmy:

 1. Jak sprawnie udało Ci się rozwiązać ewentualne trudności związane z naszym produktem lub usługą? (Odpowiedź prosimy podać w skali od 1 do 5 lub od 1 do 7).
 2. Czy z Twojej perspektywy potrzebowałeś dużo wysiłku, aby zrealizować zamierzony cel związany z naszą ofertą? (Odpowiedź prosimy podać w skali od 1 do 5 lub od 1 do 7).
 3. Czy nasza obsługa klienta skutecznie pomogła Cię w rozwiązaniu ewentualnych problemów w sposób prosty i efektywny? (Odpowiedź prosimy podać w skali od 1 do 5 lub od 1 do 7).
 4. Czy proces zakupu przebiegł dla Ciebie bezproblemowo i w sposób, który uważasz za intuicyjny? (Odpowiedź prosimy podać w skali od 1 do 5 lub od 1 do 7).
 5. Czy Twoim zdaniem nasza strona internetowa jest łatwa w nawigacji i pomaga Ci znaleźć potrzebne informacje? (Odpowiedź prosimy podać w skali od 1 do 5 lub od 1 do 7).

Po zebraniu odpowiedzi od klientów, można obliczyć wynik Customer Effort Score (CES) poprzez wyznaczenie średniej arytmetycznej ze wszystkich udzielonych odpowiedzi. Im wyższy wynik CES, tym mniej wysiłku musiał włożyć klient w rozwiązanie swojego problemu lub zrealizowanie swojego celu. CES jest szczególnie użyteczny w przypadku produktów lub usług, które wymagają wsparcia lub obsługi klienta. Wysoki wynik CES oznacza, że klienci mają pozytywne doświadczenia związane z obsługą klienta i w mniejszym stopniu muszą wkładać wysiłek w rozwiązanie swoich problemów.

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) to narzędzie służące do mierzenia lojalności klientów wobec danej firmy, produktu lub usługi. Jest ono oparte na jednym pytaniu: „Na skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś naszą firmę/produkt/usługę swoim znajomym lub rodzinie?” Klienci, którzy oceniają odpowiedź na 9 lub 10 są uznawani za „promotorów”, ci, którzy wybierają 7 lub 8 to „neutralni”, a ci, którzy oceniają na 0 do 6 są uznawani za „detraktorów”, czyli osoby, które odradzają firmę lub produkt innym.

Wynik NPS oblicza się poprzez odjęcie procentowej liczby „detraktorów” od procentowej liczby „promotorów”. Może wynosić od -100% do +100%. Wysoki wynik NPS oznacza, że klienci są lojalni i chętnie polecają firmę lub produkt, co przyczynia się do rozwoju firmy i wzrostu sprzedaży.

Pytania do badania NPS mogą być różne, ale przykłady obejmują pytania o prawdopodobieństwo polecenia firmy, zadowolenie z obsługi klienta, częstotliwość korzystania z produktów/usług oraz spełnienie oczekiwań.

Wynik NPS pomaga firmie zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, oraz podejmować działania w celu poprawy lojalności klientów i zwiększenia sprzedaży. Jednakże, NPS nie jest jedynym wskaźnikiem zadowolenia klientów i powinien być stosowany w połączeniu z innymi miarami, takimi jak CSAT czy CRR.

Podsumowując, NPS jest prostym i popularnym narzędziem do pomiaru lojalności klientów, które umożliwia firmie szybkie określenie poziomu lojalności klientów i ewentualnych obszarów, które wymagają poprawy.

Customer Retention Rate (CRR)

Customer Retention Rate (CRR) to wskaźnik określający, ile klientów pozostaje wiernych danemu produktowi lub usłudze w określonym czasie. Jest to procentowy stosunek klientów, którzy pozostali aktywni w stosunku do ogólnej liczby klientów w danym okresie.

Obliczenie CRR polega na porównaniu liczby klientów, którzy pozostali aktywni, z liczbą wszystkich klientów na początku okresu. Formuła CRR jest prosta:

CRR = ((Liczba klientów na koniec okresu – Liczba nowych klientów) / Liczba klientów na początku okresu) * 100%

Przykładowe pytania dotyczące badania CRR obejmują:

 • Jak wiele osób powróciło, aby ponownie zakupić w ciągu ostatnich 30 dni/roku?
 • Jak dużo klientów przedłużyło abonament na nasze usługi w ciągu ostatnich 30 dni/roku?
 • Ile osób skorzystało z naszych usług w ciągu ostatnich 30 dni/roku?
 • Jak wiele osób zdecydowało się ponownie skorzystać z naszych produktów/usług w ciągu ostatnich 30 dni/roku?
 • Ile klientów złożyło ponowne zamówienie w ciągu ostatnich 30 dni/roku? 

CRR pozwala firmie monitorować skuteczność utrzymania klientów i zaangażowania ich w dłuższej perspektywie czasowej. Wysoki CRR oznacza, że firma skutecznie utrzymuje klientów i osiąga sukces w długoterminowej strategii rozwoju biznesu.

Dla firm, których branża charakteryzuje się niewielką liczbą klientów i wysokimi kosztami pozyskania nowych klientów, CRR jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu. Dlatego też dbanie o lojalność klientów jest fundamentalne dla długoterminowego powodzenia takich przedsiębiorstw.

Podsumowując, CRR to istotna miara skuteczności utrzymania klientów i zaangażowania ich w dłuższej perspektywie czasowej. Badanie CRR jest niezwykle istotne dla firm dążących do długoterminowego sukcesu i minimalizacji kosztów pozyskiwania nowych klientów.

Podsumowanie badania satysfakcji klienta

Pomiar zadowolenia klienta stanowi niezwykle istotne narzędzie dla każdej firmy, bowiem umożliwia pozyskanie cennych informacji na temat naszych klientów, ich potrzeb oraz oczekiwań. Dzięki tym danym możemy podejmować trafne decyzje, które przyczynią się do wzrostu lojalności klientów oraz doskonalenia jakości świadczonych przez nas produktów i usług.

Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta przynosi szereg korzyści, w tym:

 • Wzrost poziomu lojalności klientów oraz ulepszenie ich doświadczeń związanych z naszymi produktami i usługami.
 • Poprawa relacji z klientami i zwiększenie ich zaangażowania w procesie zakupowym.
 • Zdobycie informacji na temat słabych stron naszych produktów i usług, co umożliwia ich dalsze doskonalenie i rozwijanie.

Warto jednak mieć na uwadze, że badanie satysfakcji klienta może wiązać się także z pewnymi ograniczeniami. Jednym z nich jest fakt, że respondenci nie zawsze udzielają szczerych i uczciwych odpowiedzi, co może wpłynąć na wiarygodność wyników. Ponadto, przeprowadzenie badania wymaga nakładu czasu i zasobów, a otrzymane wyniki często są subiektywne i trudne do porównania z danymi z innych badań.

Podsumowując, pomiar zadowolenia klienta stanowi kluczowe narzędzie dla każdej firmy, które umożliwia pozyskanie istotnych informacji na temat naszych klientów i ich potrzeb. Badanie satysfakcji pozwala na podejmowanie decyzji, które wpłyną na wzrost lojalności klientów i poprawę jakości oferowanych przez nas produktów i usług, jednak należy pamiętać, że otrzymane wyniki mogą być subiektywne i wymagają dokładnej analizy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
reklama youtube reklama google merchant center reklama google ads reklama tik tok reklama w prasie reklama zewnętrzna ooh reklama dooh reklama linkedin reklama spotify reklama pinterest reklama twitter reklama facebook reklama instagram reklama w wyszukiwarce reklama w mediach społecznościowych reklama gdn google display network reklama display reklama w radio kampanie sms mms bazy mailingowe b2b biznesowe bazy danych b2c konsumenckie bazy danych call center generowanie leadów jak zrobic newsletter upselling strategia marketingowa powiadomienia web push agencja reklamowa influencer marketing kolory w marketingu lejek sprzedazowy marketing internetowy